Hukum Aqiqah

Takrif & Hukum Aqiqah
Aqiqah menurut bhs ertinya “rambut yang tumbuh di atas kepala bayi terhadap sementara sementara lahirnya.” Demikian pendapat ‘Ubaid, Ashmu’i dan Zamakhsyari.
Menurut istilah hukum syarak aqiqah ialah “penyembelihan haiwan spesifik untuk kepentingan anak, di samping mencukur atau memotong rambutnya dan diberi nama untuk anak itu.”

Imam Syafi’e berpendapat melakukan aqiqah qqpoker adalah sunat muakkad. Ini bersesuaian bersama dengan sabda Nabi SAW yang bermaksud:

“Tiap-tiap anak itu tertebus (terpelihara daripada kemudaratan dan kemungkaran) bersama dengan aqiqahnya, disembelih haiwan untuknya terhadap hari ketujuh, dicukur kepalanya dan diberi nama”. (Maksud hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi)

Ibnu Al-Qayyim menegaskan bahawa aqiqah itu memelihara bayi tesebut daripada golongan syaitan didalam urusan dunia dan akhirat.

Juga sabda Rasulullah SAW yang bermaksud; “Berserta anak itu ada aqiqah, maka alirkanlah darah untuknya, dan singkirkanlah suatu hal yang membahayakan daripadanya.”

(Maksud hadis riwayat Tirmidzi)Imam Malik memperlihatkan bahawa, hukum aqiqah ini adalah perintah yang tidak dapat diperselisihkan lagi. Imam Ibnu Qayyim pula menyabitkan aqiqah bersama dengan nilai korban seekor kambing yang dikurniakan oleh Allah SWT sebagai ganti diri untuk Nabi Ismail AS.. Maka bersama dengan itu, difahamkan bahawa penyembelihan aqiqah untuk anak yang dilahirkan berfungsi untuk melindungi bayi daripada gangguan syaitan.

Kadar Haiwan Aqiqah dan Masa Aqiqah
Haiwan untuk perlaksanaan ibadah aqiqah mesti memenuhi persyaratan yang sama bersama dengan haiwan-haiwan untuk ibadah korban.
Kibas – Satu tahun atau sudah gugur gigi hadapannya sesudah ia berumur enam bulan
Biri-biri, domba dan kambing – Satu tahun atau sudah gugur gigi hadapannya sesudah ia berumur enam bulan
Lembu dan kerbau – melebihi satu tahun seumpama gugur gigi susuan / hadapannya
Unta – melebihi lima tahun
Haiwan-haiwan ini hendaklah terdiri daripada haiwan ternak didalam situasi tidak cacat, tidak buta, tidak bunting dan tidak terlampau kurus.
Yang lebih utama untuk kandungan aqiqah bagi seorang anak laki laki ialah dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing, menurut hadis riwayat Aisyah yang maksudnya: “Rasullulah SAW memerintahkan kepada kita agar menyembelih aqiqah untuk anak laki laki bersama dengan dua ekor kambing dan untuk perempuan seekor.”
Aqiqah dua ekor kambing bagi anak laki laki ini bukanlah merupakan suatu kemestian, kerana Rasulullah SAW sudah memicu aqiqah untuk cucu Baginda SAW Saidina Hasan dan Husin RA, masing-masing seekor kibas.
Haiwan aqiqah layaknya lembu, kerbau dan unta boleh dikongsi agar 7 bahagian seiring 7 ekor kambing.
Imam Malik, Asy Syafi’e, Ahmad dan jumhur ulama berpendapat, aqiqah adalah sah bersama dengan penyembelihan haiwan empat kaki layaknya unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri (sama layaknya ibadah korban). Juga dibolehkan seekor unta atau seekor lembu seumpama dikongsi agar tujuh orang kendati ada bahagian daripada lembu atau unta itu bukan untuk aqiqah.
Apabila ibu bapa itu tidak dapat memicu aqiqah anaknya, dikala berusia 7 hari, bolehlah diperbuatnya dikala usia anak 14 hari. Kemudiannya dikala usia 21 hari. Jika tidak boleh, maka sunat diperbuatnya sampai anak itu dewasa (baligh).
Apabila anak sudah dewasa, maka ada para ulama’ menetapkan sunat bagi ibu bapa memicu korbannya, tidak memicu aqiqahnya. Menurut satu golongan, terkecuali seorang anak sudah dewasa, tapi belum dibikin aqiqahnya oleh ibu bapanya, maka sunat baginya memicu aqiqah untuk dirinya sendiri.

Ketetapan Aqiqah
Lembu yang dibeli untuk ibadah aqiqah mestilah berumur lebih dua tahun, tidak sakit, tidak cacat, tidak kurus, tidak buta dan tidak bunting. Manakala kambing pula lumayan umurnya mengikut ketetapan syarak.
Lembu dan kambing untuk ibadah aqiqah hendaklah disembelih dan jamuan aqiqah disempurnakan.
Perbezaan Korban & Aqiqah
Antara perbezaan korban dan aqiqah ialah:
Daging korban lebih utama disedekahkan kepada fakir miskin didalam situasi mentah iaitu belum dimasak. Manakala daging aqiqah lebih utama disedekah kepada fakir miskin dan boleh terhitung kepada orang-orang kaya didalam situasi sudah dimasak. Hadis riwayat Al-Baihaqi berasal dari Aisyah memperlihatkan bahawa:
“menyedekahkan daging aqiqah didalam situasi sudah dimasak itu adalah sunnah.” (maksud hadis)

Daging aqiqah sunat dimasak bersama dengan yang manis-manis, bersama dengan doa harapan agar akhlak dan perbuatan anak itu kelak menjadi manis dipandang orang.
Tulang-tulang haiwan aqiqah sunat dipotong terhadap sendi-sendinya manakala tulang-tulang haiwan korban tidak sedemikian.
Tempoh menyembelih ternakan korban hanya 4 hari didalam setahun, iaitu terhadap 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah namun menyembelih ternakan aqiqah tidak terbatas kepada hari-hari tersebut, lebih-lebih boleh dibikin terhadap bila-bila hari yang sesuai.
Tuntutan melakukan ibadah aqiqah cuman sekali sahaja selama hayat, manakala tuntutan melakukan ibadah korban ialah tiap-tiap tahun hijrah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

all credit to Freebet Terbaru | Freebet Terbaru | Freebet Terbaru | Freebet Terbaru | Freebet Terbaru | Prediksi Bola Hari Ini | Freebet Terbaru